Kor 17 @ 08:00 – Kor 28 @ 12:00
"1-sh me Natyrën" - Kamp Veror në Park @ Parku i Madh i Liqenit | Tiranë | Qarku i Tiranës | Shqipëria
08:00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit – Bashkia Tiranë sjell më datë 17 – 28 Korrik te Parku i Liqenit Kampin Veror “1-sh me Natyrën”. Ky aktivitet disa ditor ka për qëllim t’u mësojë fëmijëve të[...]