APR ka nisur inventarizimin (evidentimi në terren i llojit, diametër, lartësi, moshë, karakteristikat) e gjithë bimësisë, drurëve dhe shkurreve dekorative dhe objekteve funksionale (kosha, stola, memoriale, objekte sanitare, struktura, etj) në Parkun e Madh të Liqenit Artificial si pjesë e punës për përmirësimin e organizimit të administrimit e mirëmbajtjes. Në proces shënohen parcelat, dhe vendndodhja pasi eksperienca e deritanishme evidentonte vetëm sasitë e llojeve – nuk shënoheshin karakteristikat dhe pamundësohej analiza e bimësisë dhe objekteve të Parkut. Me metodën e re të inventarizimit krijohet mundësia e një harte reale të vendodhjes së çdo bimësie dhe pozicioni të çdo objekti si pjesë e një baze moderne të dhënash analitike, zyrtare dhe publike.