13012850_555387921316072_2529784884070992454_nSot, datë 19 Prill, ora 17:00 pranë Njësisë Administrative Nr. 6 (Kombinati), organizohet dëgjesa e dytë mbi Projektin e Parkut Rekreativ të Rezervuarit të Kasharit, nga Njësia Administrative Kashar, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit – Bashkia Tiranë. Ftohen tërë të interesuarit të marrin pjesë në këtë dëgjesë publike ku do mbahen shënim pyetje-përgjigjet e ndryshme mbi projektin.