foto liqeni te parku web

Parku i Madh i Liqenit të Tiranës (PMLAT) i ka fillimet e veta në vitin 1957 – 1958. Gjatë kësaj periudhe filloi mbjellja e bimësisë dekorative, si dhe ndërtimi i infrastrukturës (rrjeti rrugor, bisedka, belvedere, çesma dekorative, stola, kosha, ndriçimi, etj). Që nga viti i krijimit e deri në vitet para ’90, Parku  i Madh i Liqenit ka pasur një sipërfaqe shumë më të madhe nga ajo që ka sot, prej 228.6 Ha, nga e cila 188.8 Ha ka qënë sipërfaqe tokësore.

Në vitet ’90, e më vonë një pjesë e sipërfaqes u përfshi nga ndërtimet pa leje të cilat u përhapen më shumë në zonën lindore të PMLAT që kufizohet (në perëndim me rrugën e Elbasanit, në jug nga Varrezat e Dëshmorëve të Kombit, në lindje ndërtesa e Senatoriumit dhe në veri përroi tek Vilat Gjermane). Sipërfaqja e zënë me ndërtime pa leje është 69.6 ha. Gjithashtu në anën jugore të liqenit, ku përfshihet dhe zona që quhet Parku i Ri në një sipërfaqe prej mbi 30 ha dhe që janë mbjellë rreth 3100 copë bimësi dekorative në kuadër të projektit të financuar nga FSHZH, ka pretendime mbi pronësinë e saj nga ish pronarët.

Parku i Madh përbën masivin më të madh të gjelbërimit në qytetin e Tiranës. Nga pikpamja funksionale zgjidh deri në një farë mase nevojat e popullsisë për pushim dhe argëtim, lëvizje të lirë dhe vrapime në natyrë për të gjitha moshat. Sipërfaqja e Parkut të Madh përbëhet nga një masiv kodrinor shpate me pjerrësi të vogël. Në pjesën jugore formohet pasqyra ujore e Liqenit Artificial që me shtrirjen e tij krijon gjire e gadishuj të vegjël shumë piktoreske.

Në Parkun e Madh janë vendosur disa vepra historike, arti e social kulturore dhe varreza, kështu përmendim, lapidari Debatiku, guri monument me mbishkrimin që tregon se kanë qenë varrezat e deshmorëve, varret e vellzërve Frashëri, varri Faik Konicës, varrezat e ushtarëve anglezë dhe gjermanë, anfiteatri, çezma, bisedka, element dekorativ, etj.

Sipërfaqja aktuale e Parkut të Liqenit Artificial është 1 569 337 m2 ose 156.9 ha, ndërsa ajo e Liqenit Artificial është 450 000 m2 ose 4.5 ha.

Elementi kryesor i PMLAT që ndikon së tepërmi si në aspektin peisazhist dhe dekorativ, ashtu dhe në krijimin e mikroklimës së zonës është bimësia dekorative që përbehet nga drurët pyjorë, drurët frutorë, shkurret dhe lulet. Në periudhën shkurt-mars 2016 nga specialistët e APR është realizuar inventari i bimësisë dekorative që rriten në Park duke respektuar ndarjen parcelare ekzistuese.

Në Parkun e Madh të Liqenit gjithsej janë 32958 copë bimësi drurë dhe shkurre të ndara në :

 • 90 lloje drurë pyjorë me 31295 copë
 • 27 lloje shkurre me 938 copë
 • 2 lloje druë frutorë me 95 copë

Tek drurët pyjorë mbizotërojnë llojet:

 • Akacie (Robinia pseudoacacia) 4843 copë,
 • Lis (Quercus frainetto) 4093 copë,
 • Frashër (Fraxinus excelsior) 3274 copë,
 • Selvi (Cupressus sempervirens) 1822 copë,
 • Ligustër japonika (Ligustrum japonicum) 1524 copë,
 • Pishë e egër (Pinus halepensis) 1432 copë,
 • Panjë (Acer negundo) 1247 copë,
 • Cedër (Cedrus atlantica) 1192 copë,
 • Ekualipt (Eucalyptus europaeus) 1126 copë,
 • Lis (Quercus frainetto).

Tek shkurret mbizotërojnë llojet:

 • Ligustër japonika (Ligustrum japonicum) 159 copë,
 • Hibiskus (Hibiscus syriacus) 139 copë,
 • Shegë (Punica granatum) 114 copë,
 • Oleandër (Nerium oleandër) 91 copë, etj.

Gjithashtu në Park ndodhen dhe shpendë si:

 • Bilbili gushëkuq (Sylvia cantillans),
 • Bilbili këngëtar(Sylvia hortensis),
 • Bufi (Bubo bubo),
 • Harabeli i gurëve (Petronia petronia),
 • Shapka e vogël e ujit (Lymnocryptes minimus),
 • Dallëndyshja e zakonshme (Sterna hirundo) vetëm në pranverë-verë, Gardelinë, etj.

Ndër kafshët mund të përmendim: breshka, hardhuca, gjarpërinj, kërminj dhe mjaft insekte që rriten nën tokë dhe mbi tokë.

Puna nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit vazhdon dita ditës për shtimin e biodiversitetit të Parkut si dhe përmirsimin e infrastrukturës ekzistuese me rehabilitim rrugësh, stolash dhe sëfundmi ndërtimin e Parkut të Lojrave i cili e ka kthyer më shumë se kurrë Parkun e Madh të Liqenit në një zonë rekreative për të rinj e fëmijë të moshave të ndryshme. Hapsira të veçanta të Parkut si Teatri Veror (Amfiteatri), Vëllezerit Frashëri, Liqeni etj po gjallërohen me aktivitete të shumta në kuadër të Projektit Tirana Ime Outdoor.