APR administron Parqet Rekreative, Veprën REJA, Parqet Memoriale, Zoo Park, Kurorën e Gjelbër, Pyjet, Kullotat, Aktivitetet në Natyrë në Bashkinë e Tiranës.