APR administron Parqet Rekreative, Veprën REJA, Parqet Memoriale, Zoo Park, Kurorën e Gjelbër, Pyjet, Kullotat, Aktivitetet në Natyrë në Bashkinë e Tiranës.

Misioni dhe Vizioni i APR

Struktura e APR

Baza Ligjore dhe Detyrat Funksionale

Vende të Lira Pune

Procedura e Prokurimit Publik

Internship me APR

Bordi Konsultativ i APR

Statistika

Logjistika e APR

Mbrojtja e të Dhënave Personale

Shkarko Logot Zyrtare

Na Shkruaj