butoni e dua pemen

Bashkia Tiranë shpall të hapur nismën “Dhuro një pemë“. Kushdo mund të dhurojë një pemë dhe ta mbjellë atë në kujtim të një momenti të veçantë në jetën e tij. Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit përkrah nismën dhe nxit qytetarët të kontribuojnë. Në dispozicion të të interesuarve ofrohet informacion mbi llojin e pemës dhe moshën e saj sipas standarteve të APR. Vendi ku mund të mbillet pema zgjidhet nga lista e përcaktuar. Afati i sezonit të mbjelljeve është nga 1 Nëntor 2017 – 31 Mars 2018.  Për dhurimin e një peme informacioni për dhuruesin do pasqyrohet dhe promovohet në inventaret online të APR – Bashkia Tiranë. Për rastet e dhurimit në sasi të medha, subjekti/individi dhurues përfiton edhe emërtim/pllakatë në parcelën përkatëse. Dhuruesi do të ndihmohet gjatë procesit të mbjedhjes nga APR.

Çmimet e Referencës:

 • Bredhi gri (Abies concolor), lartësia e trungut 0,5 m, lartësia e kurorës 2 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 18,000 Lekë
 • Selvia piramidale (Cupressus sempervirens L), lartësia e trungut 0,3 m, lartësia e kurorës 3 m, madhësia bukës dheut 40 cm – 8,400 Lekë
 • Kumbull e kuqe (Prunus pissardi), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 12,000 Lekë
 • Langestromia (Langestromia indica. Nivea&Petit Pink), lartësia e trungut 2 m, lartësia e kurorës 1 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 14,760 Lekë
 • Qershi japoneze (Prunus surrulata), lartësia e trungut 2 m, lartësia e kurorës 1 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 12,000 Lekë
 • Lis i kuq (Quercus coccinea), lartësia e trungut 2 m, lartësia e kurorës 1 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 14,400 Lekë
 • Bli fletëgjerë (Tilia playfyllos), lartësia e trungut 2 m, lartësia e kurorës 1 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 13,333 Lekë
 • Ilqe (Quercus ilex ), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 12,000 Lekë
 • Fotinja (Photinia fraseri x Red Robin), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 0,5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 10,000 Lekë
 • Likujdambër (Liquidonbar styraciflua), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 12,000 Lekë
 • Bli (Tilia Platyphylys scop), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 0,5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm – 10,000 Lekë

 

Mbjelljet e sugjeruara në varësi të nevojave që ka çdo zonë:
PMLAT: Selvi, Qershi Japoneze, Panjë Japoneze.
Tek Liqeni Thatë: Selvi, Ilqe Kumbull e kuqe, Fotinja.
Tek Liqeni Farkës: Selvi, Likujdambër, Bli, Panjë fleterrap.

harta dhuro nje peme

Plotëso Formularin

 

Emri Mbiemri*

Numri i Telefonit*

Email*

Adresa* (Për të lidhur kontratën)

Lloji i Pemës*

Vendi ku do të mbillet Pema*