Vullnetarët e Parkut

Formulari i Aplikimit për Vullnetar Parku Përmes këtij Formulari çdokush mund të regjistrohet të ofrojë kontribut vullnetar në angazhime të ndryshme, në kohë, me ide apo si stazh për aktivitetet dhe projektet që APR, si një Agjenci e krijuar në Tetor 2015, zhvillon, administron dhe organizon. Ndihma e vullnetarëve është e çmuar për shumë sektorë … Vazhdoni me leximin e Vullnetarët e Parkut