E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

October 2017

Disa prej punëve, bashkëpunimeve e aktiviteteve kryesore të javës që lamë pas – APR. Për informacione mbi punët e realizuara gjatë këtyre muajve vizitoni: Raporte Javore #APRTIRANA #RaportiJavorAPR #OurWeeklyReport https://youtu.be/zD8YG6o24gU

Disa prej punëve, bashkëpunimeve e aktiviteteve kryesore të javës që lamë pas – APR. Për informacione mbi punët e realizuara gjatë këtyre muajve vizitoni: Raporte Javore #APRTIRANA #RaportiJavorAPR #OurWeeklyReport https://youtu.be/nMNTglqf5ms

Disa prej punëve, bashkëpunimeve e aktiviteteve kryesore të javës që lamë pas – APR. Për informacione mbi punët e realizuara gjatë këtyre muajve vizitoni: Raporte Javore #APRTIRANA #RaportiJavorAPR #OurWeeklyReport https://youtu.be/_qWQUoLsvVU