Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Këshilla mbi vizitat në parqe gjatë ditëve me reshje!

  Këshilla mbi vizitat në parqe gjatë ditëve me reshje!

  Mbath këpucë të përshtatshme me gomë për ditët me shi!

  Vish rroba që i rezistojnë ujit!

  Raporto pranë inspektorëve të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për degë dhe pemë të dëmtuara!

  Mos hidh mbetje në kanalet kulluese!