Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Shfrytëzojmë motin e ngrohtë për të ripërtërirë bimësinë!

    Shfrytëzojmë motin e ngrohtë për të ripërtërirë bimësinë!

    Shfrytëzojmë motin e ngrohtë të këtyre ditëve për të ripërtërirë bimësinë, që me ardhjen e pranverës, gjelbërimi të na shplodhë sytë në çdo pëllëmbë të parkut! Sektori i gjelbërimit, këto ditë i fokusuar në mbjellje bimësie dekorative si dhe përgatitje terreni me hapje gropash, prerje dhe pastrim ferrash në pjesën jugore të Parkut të Madh!