Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Koha më e bukur për t’iu përkushtuar bimësisë!

    Koha më e bukur për t’iu përkushtuar bimësisë!

    Është koha më e bukur për t’iu përkushtuar bimësisë, duke e ndihmuar atë të gjallërohet, rritet e zhvillohet në këtë pranverë të parë! Mbjellje bari dhe bimësh dekorative, sistemim dherash, punim bimësie kudo ku është e nevojshme në Parkun e Madh të Liqenit!