Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Pranvera është stina e lulëzimeve të mëdha!

    Pranvera është stina e lulëzimeve të mëdha!

    Pranvera është stina e lulëzimeve të mëdha, por dhe e kujdesit të shtuar për bimësinë në park! Sistemim e nivelim i tokës për mbjellje bari dhe shkurresh dekorative në hapësira të reja, krasitje, korrje, mbjellje e mjaft procese të tjera përkujdesi, rutinë për kolegët e sektorit të gjelbërimit, por aq të domosdoshme për Parkun e Madh të Liqenit!