Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Të rrisim qytetarë të përgjegjshëm, të informuar e mbi të gjitha me shumë dashuri për natyrën!

    Të rrisim qytetarë të përgjegjshëm, të informuar e mbi të gjitha me shumë dashuri për natyrën!

    Të rrisim qytetarë të përgjegjshëm, të informuar e mbi të gjitha me shumë dashuri për natyrën! Për këtë qëllim, organizuam orën e gjelbërt në park me nxënësit e klasës së katërt të shkollës “Viktor Hygo”, të cilët mësuan teknika të thjeshta të mbjelljes së bimëve dhe drurëve! Takohemi orën e ardhshme, me të tjerë nxënës e të tjera mësime dhe informacione rreth botës së bukur të bimësisë!