Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Orët e Gjelbra në Park

    Orët e Gjelbra në Park

    Me nxënësit e “Viktor Hygosë”, në Parkun e Madh të Liqenit, ku prej kohësh zhvillojmë “Orët e Gjelbra në Park”, nismë e APR për edukimin dhe ndërgjegjësimin e fëmijëve e të rinjve ndaj problemeve mjedisore! Çdo javë mirëpresim klasa të ndryshme për orë mësimore mbi natyrën, ambientin, ekosistemet dhe florën e faunën në parqet e Tiranës. E ardhmja ndërtohet më e mirë nga edukimi i sotëm