Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    “Mbill lulen tënde” me nxënësit e New York Basic Education!

    “Mbill lulen tënde” me nxënësit e New York Basic Education!

    “Mbill lulen tënde” tek serat tona në Farkë me nxënësit e New York Basic Education! Një orë mësimore interesante dhe argëtuese, ku nuk mungoi ekspozita e përgatitur nga vetë ata, mbjellja dhe shpjegimi rreth kujdesit për lulet. Fëmijët e duan çdo ditë e më shumë mësimin në natyrë, për natyrën, bimësinë, lulet e gjithçka na rrethon dhe që na e bën jetën më të bukur e më të larmishme!