Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  “Ne jemi pjesë e zgjidhjes #PërNatyrën”!

  “Ne jemi pjesë e zgjidhjes #PërNatyrën”!

  #BiodiversityDay2021#ForNature

  “Ne jemi pjesë e zgjidhjes #PërNatyrën“! Nuk është thjeshtë një slogan i zgjedhur në Ditën Ndërkombëtare të Biodiversitetit, por një e vërtetë, të cilën duhet ta mbajmë parasysh çdo ditë të jetës sonë! Cënimi i shumëllojshmërisë biologjike na kërcënon të gjithëve, ndërsa bashkëjetesa jonë në harmoni me natyrën, mbrojtja dhe përkujdesi ndaj saj është çelësi për një jetesë cilësore, të shëndetshme dhe të paqtë!