Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    “Një ditë në universitet”, me studentët e FSHP dhe FMV në Universitetin Bujqësor të Tiranës!

    “Një ditë në universitet”, me studentët e FSHP dhe FMV në Universitetin Bujqësor të Tiranës!

    “Një ditë në universitet”, me studentët e FSHP dhe FMV në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me dëshirën për të gjeneruar cilësi, profesionistë dhe shërbime më të mira komunitare! Një takim prezantues, por mjaft i rëndësishëm dhe në të mirë të studentëve, të cilët patën rastin të njihen më nga afër me rëndësinë që kanë veçanërisht degë të tilla si; inxhinieria pyjore, menaxhim mjedisi, urbanistika, arkitektura e peisazhit, hortikultura, kopshtaria e shumë të tjera, si dhe hapësirat orientuese e mundësitë e punësimit të të rinjve në këta sektorë që ndërlidhen drejtpërsërdrejti me një sërë shërbimesh të ofruara në Bashkinë e Tiranës. Bashkëpunimi do të vijojë, ndërsa përgatitemi për nënshkrimin e një marrëveshjeje konkrete!