Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Dita Botërore e Mjedisit

    Dita Botërore e Mjedisit

    Sot është Dita Botërore e Mjedisit, njëngjarje e përvitshme që kujtohet për të inkurajuar ndërgjegjësimin dhe veprimin në mbarë botën për mbrojtjen e mjedisit! Motoja e këtij viti është “Rikuperimi i ekosistemeve”, ndihma që ne mund t’i japim natyrës në kthimin e ekosistemeve në gjendjen e tyre fillestare, natyrore, duke mbjellë në mënyrë aktive pemë ose duke ndalur dëmtimin e tyre, duke mbrojtur mjedisin dhe zvogëluar nivelin e ndotjes, duke rikuperuar mjediset e degraduara nga shpyllëzimi, duke ruajtur dhe promovuar ekosistemet e paprekura!