Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Ekipi i APR- së përfundoi me sukses trajnimin tre ditor “Njerëzit dhe natyra”!

    Ekipi i APR- së përfundoi me sukses trajnimin tre ditor “Njerëzit dhe natyra”!

    Trajnimi për interpretimin e natyrës hap një dritare të re në komunikimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit me frekuentuesit e Parqeve! Mbrojtje e natyrës përmes vlerësimit, vlerësim përmes të kuptuarit, dhe të kuptuarit përmes interpretimit të saj! Me qëllim nxitjen e një mendimi më të përpunuar për mënyrën se si e shikojmë dhe e perceptojmë natyrën, ekipi i përzgjedhur nga APR përfundoi me sukses trajnimin tre ditor “Njerëzit dhe natyra”, nën udhëheqjen e Daniela Ruçi guidë interpretative e certifikuar.