Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Studentët e UBT-së përfunduan praktikën pranë APR-së!

    Studentët e UBT-së përfunduan praktikën pranë APR-së!

    Studentet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, profili Arkitekturë Peisazhi, përfunduan praktikën pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, ku mësuan më shumë lidhur me ndikimin e hapësirave të gjelbra mbi shëndetin dhe mirëqenien e komunitetit, ndërsa dhanë edhe idetë e tyre për disa projekte në Parkun e Madh të Liqenit, në fushën e planifikimit, projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së parqeve publike.Duke shkëmbyer mendime, përvojë dhe eksperienca, të gjithë jemi të fituar