Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Internshipi i përfunduar me sukses pranë APR-së nga studentët e UBT-së!

    Internshipi i përfunduar me sukses pranë APR-së nga studentët e UBT-së!

    Edhe 9 studente të tjera nga Universiteti Bujqësor i Tiranës përfunduan me sukses internshipin pranë APR, një mënyrë efektive e zhvillimit praktik dhe profesional të eksperiencës akademike! Studentet, 6 prej të cilave në profilin Arkitekturë Peisazhi dhe 3 të tjera në Agro Mjedis patën mundësinë të përfitojnë eksperiencë profesionale jo vetëm në fushën e tyre të studimit, por edhe më gjerë, teksa siguruan hapësirat e duhura për zhvillimin e praktikave profesionale dhe krijimin e kontakteve të para me tregun e punës! Suksese të mëtejshme vajza!