Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Një kënd lojërash edhe për fëmijët e komunitetit në Lana Bregas!

    Një kënd lojërash edhe për fëmijët e komunitetit në Lana Bregas!

    Një kënd lojërash edhe për fëmijët e komunitetit në Lana Bregas, të cilët kanë gjithashtu të drejtë të argëtohen e të kenë një fëmijëri të lumtur! Drejtoria e Përgjitshme e Shërbimeve Sociale në Bashkinë Tiranë, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, si dhe Nisma për Ndryshim Shoqëror (ARSIS), në hapa konkretë bashkëpunimi drejt realizimit të iniciativës “Hapa të vegjël”, që konsiston në projektimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e këndit më të ri të lojërave në Lana Bregas!