Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    180 pemë më shumë për Pyllin Orbital të Tiranës!

    180 pemë më shumë për Pyllin Orbital të Tiranës!

    Miqtë tanë nga BERZH-i, BE-ja dhe Ambasada e Austrisë po na japin ndihmën e tyre të vyer për të shtuar mbjelljen e pemëve në qytet ????, si mënyra më e mirë për të kontribuuar në të ardhmen e gjelbër Tiranës.Faleminderit! ????????