Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Sa herë mbjellim pemë është një ditë e bukur për Tiranën!

    Sa herë mbjellim pemë është një ditë e bukur për Tiranën!

    Sa herë mbjellim pemë është një ditë e bukur për Tiranën. Transformimi i Parkut të Liqenit është produkt i asaj që mund të bëjnë njerëzit kur bashkëpunojnë për gjëra të mrekullueshme. Faleminderit kujtdo që ka kontribuar me pemë në qytetin tonë!