Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Dy pemë bliri iu dhuruan Parkut të Madh në prag të Ditës së Tokës!

    Dy pemë bliri iu dhuruan Parkut të Madh në prag të Ditës së Tokës!

    Dy pemë bliri iu dhuruan Parkut të Madh, në prag të Ditës së Tokës nga Shoqata Qendër Sociale Don Bosko. Më shumë dashuri dhe kujdes për planetin tonë duke shtuar gjelbërimin dhe kontriubuar në jetën e shëndetshme!