Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Pesë pemë likuidambër iu dhuruan Parkut të Madh të Liqenit nga PricewatershouseCoopers!

    Pesë pemë likuidambër iu dhuruan Parkut të Madh të Liqenit nga PricewatershouseCoopers!

    Pesë pemë likuidambër iu dhuruan Parkut të Madh të Liqenit nga PricewatershouseCoopers (PwC) Shqipëri, një ndër kompanitë më të rëndësishme të konsulencës financiare dhe fiskale! Mirënjohje kompanisë dhe të rinjve që në emër të saj mbollën pemët me kujdes dhe dashuri në park! Faleminderit miq të parkut!