Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Ekspertët e Sigurisë dhe Sinjalistikës Rrugore të GIZ, vizitë në ambientet e Akademisë së Çiklizmit për vendosjen e sinjalistikës vertikale!

    Ekspertët e Sigurisë dhe Sinjalistikës Rrugore të GIZ, vizitë në ambientet e Akademisë së Çiklizmit për vendosjen e sinjalistikës vertikale!

    Ekspertët e Sigurisë dhe Sinjalistikës Rrugore të GIZ, vizitë në ambientet e Akademisë së Çiklizmit për vendosjen e sinjalistikës vertikale. Pas dhurimit të biçikletave, mjeteve mbrojtëse, maunualeve të trajnimit, certifikatave, trajnimit të stafit vijojmë bisedimet dhe për pajisjet që rregullojnë biçikletat, ndihmën e shpejtë dhe sinjalistikën. Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit vazhdon mbështetja me mjete dhe ekspertë për funksionimin e Akademisë.