Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    November 2022

    Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kërkon të marrë me qira ambjente për përdorim zyra administrative, me këto kritere dhe specifikime si më poshtë vijon: Kriteret për ambjentin e zyrave administrative: Sipërfaqja e shfrytëzueshmë të jetë jo më pak se 570 m2. ; Të ketë minimumi një vend parkimi automjeti; Të ketë lidhje (kontratë) me rrjetin e energjisë elektrike dhe rrjetin ujësjellës-kanalizime; Ambjenti të jetë brenda territorit urban të qytetit të Tiranës; Sipërfaqja të jetë e ndarë në ambjente të veçanta, të përshtatshme