E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

May 2024

https://youtube.com/shorts/QKRiyjzcF_0?si=if3oheBheuprHRZX Përfundojmë fushatën tonë 'Dhuro një pemë', 2023 - 2024! Mirënjohje për bujarinë dhe përpjekjen e jashtëzakonshme të donatorëve dhe punëtorëve tanë! Kontributet janë një dëshmi e angazhimit tonë kolektiv për një planet më të gjelbër dhe më të shëndetshëm. Faleminderit që jeni krijuesit e ndryshimeve që i duhen botës sonë.