E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

7 nga punët konkrete të javës (21 -27 Nëntor)

7 nga punët konkrete të javës (21 -27 Nëntor)

Çdo javë APR bën një përmbledhje të punëve dhe aktiviteteve të realizuara. Disa punë konkrete të javës që lamë pas janë…

punet e javes

Për informacione mbi punët e realizuara gjatë këtyre muajve vizitoni: Raporte Javore