Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Organigrama

    Struktura dhe Organizimi

    APR është organizuar në disa nivele menaxheriale, duke ndarë detyra specifike sipas drejtorive të ndryshme. Vendimmarrja dhe funksionimi i drejtorive të ndryshme në APR realizohet nëpërmjet bordit nën varësinë e Drejtorit të Përgjithshëm. Struktura organizative e APR përfshin drejtoritë e mëposhtme: