Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Author: admin

    https://youtu.be/qNoAG-6QHX4 Ky 7-vjetor na gjen më të rritur, më kërkues e më profesionalë në detyrat dhe misionin tonë për t'i shërbyer komunitetit, për një jetë aktive, cilësore dhe të shëndetshme. Ndaj 544.523 pemëve të mbjella deri më tani, 1.806.464 m2 sipërfaqeve të gjelbëruara, mbi 52 projekteve të realizuara, 81 këndeve të lojërave dhe sportive të ndërtuara si dhe mbi 1300 aktiviteteve të zhvilluara në këto vite, synojmë t'u shtojmë të tjera e të tjera çdo ditë të vitit!

    Ekspertët e Sigurisë dhe Sinjalistikës Rrugore të GIZ, vizitë në ambientet e Akademisë së Çiklizmit për vendosjen e sinjalistikës vertikale. Pas dhurimit të biçikletave, mjeteve mbrojtëse, maunualeve të trajnimit, certifikatave, trajnimit të stafit vijojmë bisedimet dhe për pajisjet që rregullojnë biçikletat, ndihmën e shpejtë dhe sinjalistikën. Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit vazhdon mbështetja me mjete dhe ekspertë për funksionimin e Akademisë.