E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Author: ana

Në kuadër të nevojave të saj institucionale Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia Tiranë, zhvillon procedurën konkuruese me objekt: “Qiramarrje ambjenti për fidanishte dhe sere”. Me qëllim marrjen pjesë në këtë procedurë subjektet/individët e interesuar duhet të plotësojnë kriteret si vijon: Ambienti duhet të jetë brenda territorit që administron Bashkia Tiranë; Ambienti të ketë sipërfaqe sere + fidanishte jo më pak se 4000 m2 të çertifikuar nga ZRPP, nga të cilat 2000 m2 të jetë fidanishte e hapur, me sistem rrethimi

Në kuadër të nevojave të saj institucionale Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia Tiranë, zhvillon procedurën konkuruese me objekt: “Qiramarrje ambjenti për pus vaditje”. Me qëllim marrjen pjesë në këtë procedurë subjektet/individët e interesuar duhet të plotësojnë kriteret si vijon: Ambienti për pus vaditje duhet të jetë brenda territorit që administron Bashkia Tiranë; Të ketë aksesin e hyrjes/daljes; Të jetë jo më shumë se 100 m nga rruga kryesore; Kapaciteti në muajt korrik dhe gusht të jetë mbi 8 lit/sek; Të jetë i izoluar me kapak; Të

https://youtu.be/yM4P-HjFAp4 Liqeni i Tiranës, strehë për qindra shpendë ujorë. Sipas Qendrës për Studimin dhe Ruajtjen e Shpendëve të Shqipërisë (Shpendët e Shqipërisë/Bird of Albania), 3160 shpendë uji janë numëruar së fundmi në Liqenin e Tiranës, siç e cilëson kjo qendër, një vend i shkëlqyer për kundrimin e shpendëve, pasi krahas shpendëve të ujit ka larmi edhe të harabelorëve.

Drejtor pranë Njësisë së Prokurimit Publik Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Drejtorit të Njësisë pranë Njësisë së Prokurimit Publik është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Drejtorit të njësisë. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe

Vend vakant: Specialistit II pranë Drejtorisë Komunikimi Publik në Sektorin Web, Rrjete Sociale Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 29.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit II pranë Drejtorisë Komunikimi Publik në Sektorin Web, Rrjete Sociale është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit II. Kushtet dhe

Ndërsa Akademia e Çiklizmit në Parkun e Liqenit është drejt fundit, APR dhe GIZ Albania firmosën një memorandum bashkëpunimi për promovimin e aktiviteteve të çiklizmit në kuadër të informimit dhe edukimit me fokus të veçantë fëmijët. Gjatë takimit me përfaqësuesit e GIZ Albania u diskutua dhe u dakordësua për bashkëpunim në sigurimin e biçikletave si dhe në hartimin e kurrikulave me të cilat do të punojnë trajnerët e pedalimit. Së bashku do të mund të jetësojmë më shumë projekte dhe

Banda e Qytetit çeli siparin dhe shoqëroi aktivitetet me ritmet pranverore, ndërsa qytetarët shijuan më pas përgjatë gjithë bulevardit "Dëshmorët e Kombit" ekspozitën fotografike të zogjve të Parkut të Liqenit "Pendët e Egra", aktivitetet sportive si; ping-pong, basketboll, taekwondo te Parku Rinia; lojërat fryrëse dhe lodra të hapësirës si ping-pong apo shah pranë Piramidës; punëdore, verore, face painting te RE-ja, si dhe edukimin në trafik, për të cilin ishte përgatitur këndi me sinjalistikë për çiklizimin pranë Bashkisë.