Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Bashkia Tiranë shpall të hapur nismën “Dhuro Pemë për Tiranën”

  Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën. Dhurimi mund t’i dedikohet një kujtimi a një gëzimi. Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

  Plotëso Formularin:

   Emri Mbiemri

   Numri i Telefonit

   Email

   Adresa* (Për të lidhur kontratën)

   Vendi ku do të mbillet*

   Lloji i bimësisë dekorative dhe çmimi referencës

   *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.

   *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

   *APR asiston proçesin e dhurimit (hartimin e kontratës dhe mbjelljen e pemës).

   *Bimësia blihet nga vetë dhuruesi pranë subjekteve të ndryshme që operojnë në treg.

   *Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës 2022-2023 referojuni: 

   • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
   • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)