E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Baza Ligjore

Vendim i KM_956_29.12.2014-page-001Vendim i KM_956_29.12.2014-page-002Vendim i KM_956_29.12.2014-page-003