Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Baza Ligjore

    Vendim i KM_956_29.12.2014-page-001Vendim i KM_956_29.12.2014-page-002Vendim i KM_956_29.12.2014-page-003