E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Komunikime Publike

Drejtor pranë Njësisë së Prokurimit Publik Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Drejtorit të Njësisë pranë Njësisë së Prokurimit Publik është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Drejtorit të njësisë. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe

Vend vakant: Specialistit II pranë Drejtorisë Komunikimi Publik në Sektorin Web, Rrjete Sociale Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 29.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit II pranë Drejtorisë Komunikimi Publik në Sektorin Web, Rrjete Sociale është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit II. Kushtet dhe

Amfiteatri u ndez rock mbrëmë nga “Djemtë e Detit” dhe Gent Demaliaj Tribute, me një koncert në nderim dhe kujtim të grupit legjendar të viteve ‘90.Me mijëra qytetarë kënduan në kor hitet e hershme të Demaliajt me “Ëndrrat që për ty i thura”, tek baladat e paharrueshme: “Mos qaj”, “Jo tani”, “Kohë pa ty” interpretuar nga artistë të brezit të tij si Aurela Gaçe e Aleksandër Gjoka, Redon Makashi e Gjergj Jorgaqi, e bija Edea Demaliaj dhe më të rinjtë

Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar), ligjit Nr. 68, datë 27.04.2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, VKB-së Nr. 157, datë 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2020”, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kërkon të marrë me qira ambjent të përshtatshëm pus vaditje, me këto kritere dhe specifikime si më poshtë vijon:

Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar), ligjit Nr. 68, datë 27.04.2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, VKB-së Nr. 157, datë 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2020”, shpallim kërkesën për "Marrje me qira ambjenti për fidanishte dhe sera". Kriteret, specifikimet e ambientit dhe dokumentacioni që kërkohet nga ofertuesi qiradhënës Agjencia e Parqeve dhe

Bazuar në VKB Nr 41, datë 23/09/2015, për “Riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit dhe krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit (APR)”; VKB Nr. 27, datë 30/04/2007, “Mbi caktimin e territorit të Parkut të Madh të Liqenit Artificial (PMLAT) si zonë me trafik të kufizuar”; VKB Nr. 33, datë 23/05/2016, për “Kalimin e PMLAT (dhe asetet e ndodhura në të), ”Varrezat e Dëshmorëve”, Kopshti Zoologjik nga D.P.Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit në administrim