E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Dhuro pemë për Tiranën!

Dhuro pemë për Tiranën!

Një pemë për gjysh Bujarin. Gjyshi i Tomasit, e ka dashur shumë bimësinë ndaj nipçja i vogël vendosi ta kujtojë në mënyrën më të bukur, duke mbjellë për të një pemë ulliri, bashkë me kushërirën e tij, Herë.
Eja mbill edhe ti pemë për veten, njerëzit e tu të dashur dhe qyteti!