DHURO PEMË PËR TIRANËN 

Tetor 2022 – Mars 2023

KURORA E TIRANËS

100000

OBJEKTIVI

5230

MBJELLË DERI TANI

133

- DITË

Bashkia Tiranë shpall të hapur nismën “Dhuro Pemë për Tiranën”

Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën. Dhurimi mund t’i dedikohet një kujtimi a një gëzimi. Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

 

 

 

Plotëso Formularin:

  Emri Mbiemri

  Numri i Telefonit

  Email

  Adresa* (Për të lidhur kontratën)

  Vendi ku do të mbillet*

  Lloji i bimësisë dekorative dhe çmimi referencës*

  *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.
  *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

  *APR asiston proçesin e dhurimit (hartimin e kontratës dhe mbjelljen e pemës).

  *Bimësia blihet nga vetë dhuruesi pranë subjekteve të ndryshme që operojnë në treg.

  *Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës 2022-2023 referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)