Ekspertët e Sigurisë dhe Sinjalistikës Rrugore të GIZ, vizitë në ambientet e Akademisë së Çiklizmit për vendosjen e sinjalistikës vertikale. Pas dhurimit të biçikletave, mjeteve mbrojtëse, maunualeve të trajnimit, certifikatave, trajnimit të stafit vijojmë bisedimet dhe për pajisjet që rregullojnë biçikletat, ndihmën e shpejtë dhe sinjalistikën. Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit vazhdon mbështetja me mjete dhe ekspertë për funksionimin e Akademisë.