E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Fushata Dhuro Pemë për Tiranën 2017-2018

shirit bt-sk

DHURO PEMË PËR TIRANËN

Tetor 2017 – Prill 2018

 [COUNTER_NUMBER id=21353]

dhuro peme si individ

dhuro peme si subjekt

 

Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)