Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Fushata Dhuro Pemë për Tiranën 2017-2018

  shirit bt-sk

  DHURO PEMË PËR TIRANËN

  Tetor 2017 – Prill 2018

   

  dhuro peme si individ

  dhuro peme si subjekt

   

  Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)