E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Dhuro pemë si Individ: Fushata 2017-2018

shirit bt-sk
dhuro peme si individ

Bashkia Tiranë falenderon të gjithë individët që u bënë pjesë e revolucionit të gjelbër duke Dhuruar Pemë për Tiranën! “Një Pemë Çdo Qytetar” apo “Dy Pemë Çdo Një Makinë” për t’a bërë më të bukur e më të jetueshëm Kryeqytetin. Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën. Dhurimi mund t’i dedikohet një kujtimi a një gëzimi. Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

Fushata e mbjelljeve masive përfundoi me sukses në 22 Prill, në Ditën e Tokës dhe do të rinisë në Nëntor 2018 për të vijuar deri në Prill 2019.

mirenjohje per qytetaret kontribues

harta e pemeve PMLAT

Sasia e bimësisë dekorative sipas zonave për mbjellje:

PARKU I MADH I LIQENIT

Sasia që nevojitet: 722

Rrugët e reja në Park:

  • Manjolë – Ilqe Ilex – Dafinë – Bli

* Specifikimet e bimësisë:

  • Dafinë (Laura nobilis), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 0,5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Manjolë (Magnolia grandiflora), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Ilqe (Quercus ilex), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Bli fletëgjerë (Tilia playfyllos), lartësia e trungut 2 m, lartësia e kurorës 1 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Ilex Aquifolium, lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 0,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.

*Bimësia dekorative duhet të jetë e trajtuar në vazo.

 

Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës 2017-2018 referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)