E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Gëzuar 7 Marsin mësues të dashur!

Gëzuar 7 Marsin mësues të dashur!

Shkolla nisi dhe me edukimin për natyrën! Krahas shkrimit e këndimit dhe botës së numrave, një rëndësi e veçantë në arsimimin dhe edukimin e brezave iu kushtua edhe mjedisit në të cilin njerëzit jetojnë në Tokë!
Gëzuar 7 Marsin mësues të dashur, mirënjohje për misionin tuaj fisnik!