E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Gjelbërojmë Akademinë e Çiklizmit!

Gjelbërojmë Akademinë e Çiklizmit!

Krahas punës për ndërtimin e saj, kujdesemi që Akademia e Çiklizmit të rrethohet nga gjelbërimi, me pemë, bar dhe lule! Pas shtrimit të të gjithë sipërfaqes përreth me humus, kolegët e sektorit të gjelbërimit vijuan më tej me mbjelljen e farës së barit. Edhe pak dhe në park nisim kurset e para të biçikletës për më të vegjlit tanë!