E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Kënde të reja si në qëndër dhe në periferi.

Kënde të reja si në qëndër dhe në periferi.

Kënde të reja si në qendër dhe në periferi. Sëbashku me organizatën ARSIS nisëm punën që edhe fëmijët rom në Lanabregas të luajnë dhe të argëtohen njësoj si bashkëmoshatarët. Këndi më i ri i lojërave do jetë dhurata e Bashkisë Tiranë.Fëmijët janë të gjithë të barabartë, andaj edhe ne projektojmë dhe ndërtojmë me të njëjta standarte.