E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Këndi më i ri i lojërave gati të gumëzhijë nga fëmijët!

Këndi më i ri i lojërave gati të gumëzhijë nga fëmijët!

Këndi më i ri i lojërave te njësia nr.4, pranë rrugës “Spiro Çipi”, gati të gumëzhijë nga fëmijët. Rehabilituam një sipërfaqe prej afro 500 m² për sheshin rekreativ, i cili përfshin 4 module lodrash për fëmijë, 2 kosha për mbetje urbane dhe 4 ndriçues. I gjithë sheshi shtrihet në një sipërfaqe bari prej 75 m², sipërfaqe me parket druri 115 m², sipërfaqe me asfalt të kuq 76 m², sipërfaqe me asfalt të zi 15.8 m², sipërfaqe me pllaka betoni 131 m², sipërfaqe me tartan 76.1 m². Standarde të njëjta si në qendër dhe periferi!