E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Kujdes i shtuar për parandalimin e zjarreve në Park!

Kujdes i shtuar për parandalimin e zjarreve në Park!

Parandalojmë zjarret, evitojmë katastrofat, shmangim rreziqet që i kanosen Parkut të Madh, në këto ditë të nxehta me temperatura të larta e pa reshje! Situata kërkon kujdes maksimal, ndaj dhe me kolegët e terrenit vijon angazhimi në prerjen, kositjen dhe pastrimin e barërave, ferrave e shkurreve të thara, si dhe krasitjen e degëve dhe evadimin e tyre nga parku. Natyra ka forcën e saj, ne mundemi vetëm të ndërhyjmë, të ndalim ose të paktën të zbusim çdo surprizë të saj, shpeshherë me pasoja e dëme të mëdha!