E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram
Image Alt

Left Sidebar

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të I pranë Drejtorisë së Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit (PMLAT) në Sektorin Pedalo në Park , pedalo kudo është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturësorganike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.12714/1 prot., datë  28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të I pranë Drejtorisë së Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave në Sektorin e Kadastrës Hartografisë, GIS është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret

https://youtube.com/shorts/QKRiyjzcF_0?si=if3oheBheuprHRZX Përfundojmë fushatën tonë 'Dhuro një pemë', 2023 - 2024! Mirënjohje për bujarinë dhe përpjekjen e jashtëzakonshme të donatorëve dhe punëtorëve tanë! Kontributet janë një dëshmi e angazhimit tonë kolektiv për një planet më të gjelbër dhe më të shëndetshëm. Faleminderit që jeni krijuesit e ndryshimeve që i duhen botës sonë.