E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Liqeni Artificial i Tiranës pjesë e sajteve për Censusin e Shpendëve të Ujit

Liqeni Artificial i Tiranës pjesë e sajteve për Censusin e Shpendëve të Ujit

Liqeni Artificial i Tiranës për herë të parë, në janar të 2019, u bë pjesë e sajteve të monitorimit për censusin e shpendëve të ujit. Censusi ka nisur në vitin 1993 dhe kryhet prej 26 vitesh në Shqipëri për çdo mes-janar, sikurse në shumë vende të tjera të botës.

Nga vrojtimet u arrit në përfundime si më poshtë:

⇒ Në Liqenin Artificial të Tiranës nga 728 individë shpend ujore u vrojtuan 9 specie.

⇒ Në Liqenin e Farkës nga 64 Individë, 6 specie të vrojtuara dhe plot specie të tjera në mjedisin përreth.

Ruajmë ekuilibrin ndërmjet mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit.

#GreenLife #APR #NatureLove #AKZM #TiranaImeOutdoor #IWC2019#BashkiaTiranë #AOS