E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

“Mbill lulen tënde” me nxënësit e New York Basic Education!

“Mbill lulen tënde” me nxënësit e New York Basic Education!

“Mbill lulen tënde” tek serat tona në Farkë me nxënësit e New York Basic Education! Një orë mësimore interesante dhe argëtuese, ku nuk mungoi ekspozita e përgatitur nga vetë ata, mbjellja dhe shpjegimi rreth kujdesit për lulet. Fëmijët e duan çdo ditë e më shumë mësimin në natyrë, për natyrën, bimësinë, lulet e gjithçka na rrethon dhe që na e bën jetën më të bukur e më të larmishme!