E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Mbill një pemë, krijo të Ardhmen!

Mbill një pemë, krijo të Ardhmen!

Në kuadër të Tiranës si Kryeqyteti Evropian i Rinisë, Federata e Familjes së bashku me të rinjtë amerikanë të W-CARP i dhuruan Parkut të Madh të Liqenit 12 pemë blini! Nën moton “Mbill një pemë, krijo të Ardhmen!”, të rinjtë u bënë pjesë e nismës “Dhuro pemë për Tiranën”, duke dhënë kontributin e tyre të vyer për mjedisin. Faleminderit miq!